Tandem 10 - צניחה חופשית מ10,000 רגל


צניחת טנדם 10,000 היא צניחה במחיר נמוך ובתמורה אדירה !

אתם מקבלים נפילה חופשית וריחוף, מרגישים את הדבר האמיתי ונהנים ממחיר לא אפשרי לצניחה חופשית.
עכשיו זה משתלם מתמיד.
850.00 :מחיר

צניחה חופשית טנדם מגובה של 10,000 רגל

סה"כ ההזמנה : 850.00
מקדמה לתשלום : 0.00
בחר כמות: