סביבה ואיכות

 כחלק מהפעילות להגנת הסביבה, נעשית בתוך תחנות התדלוק של החברה פעילות תחזוקה שוטפת, שמטרתה מניעת דליפות, איתור דליפות ומניעת זיהום קרקע ומים.

חברת עיט שרותי דלק עורכת בדיקות עצמיות לוודא כי הדלק אינו מזוהם ואו מכיל מים ע"י  לקיחת דגימות בפרקי זמן קצרים,החלפת אלמנט סינון והנחית המשתמשים בתחנות באופן פרונטאלי והפצת נהלים כתובים.

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה ?