בניית תשתיות דלק


חברת עיט שרותי תדלוק, מתאימה תשתית לבניית תחנות דלק- תעופתי בכפוף לתקנות
ולתקני הדלק ואיכות הסביבה על פי צרכי הלקוח כולל הספקה וטיפול במערכת .