שרותי דלק במנחתים


שירותי הדלק הניתנים בחברתינו:
*דלק סילוני JET-A-1   (במנחתים ובנתב"ג)
*דלק תעופתי למנועי בוכנה LL-100
*דלק למטוסים זעירים 95 אוקטן
*תשתיות /תחנות דלק-תעופתי
*חברת עיט שרותי תדלוק,מתאימה תשתית לבניית תחנות דלק- תעופתי בכפוף לתקנות
ולתקני הדלק ואיכות הסביבה על פי צרכי הלקוח כולל הספקה וטיפול במערכת .

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה ?