חניות קבועות במנחת

במנחת שדה תימן ישנםן חניות קבועות המוצעות לכלי טיס.
טייסים ובעלי מטוסים לחנות אצלנו באופן קבוע, בתיאום מראש מול משרדי החברה
.