מחסן חלפים

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה ?