מנחת שדה תימן

רוצה מחיר מיוחד לצניחה מ12,000 רגל ?