מנחת שדה תימן

רוצה מחיר מיוחד לצניחה מ13,500 רגל ?